Waarvoor kunt u bij Maatschappelijk Werk terecht?
Heeft u persoonlijke of maatschappelijke problemen en komt u er zelf niet meer uit? Het algemeen maatschappelijk werk biedt u hulp en steun. Gratis en zonder verwijzing. De maatschappelijk werker kan u in meerdere situaties en bij verschillende problemen helpen.

 • Eenzaamheid of verlies van een dierbaar persoon. Moeilijkheden met communicatie met instanties.
 • Problemen met uw partner, uw ouders of uw kinderen, geweld in de thuissituatie, incest, echtscheiding.
 • Slechte arbeidsomstandigheden, stress, werkloosheid, andere problemen die hiermee te maken hebben.
 • Problemen met financien en het overzicht kwijt met uw administratie.
 • Geldproblemen, geldgebrek, geen grenzen kunnen stellen

De hulp en begeleiding van het algemeen maatschappelijk werk betekent dat:

 • wij met u de zaken op een rij zetten.
 • u advies en informatie geven.
 • waar nodig, verwijzen naar andere instanties.
 • voor u bemiddelen waar mogelijk.
 • u ondersteunen en helpen bij het oplossen van uw problemen.
 • uw informatie vertrouwelijk behandelen.

Voor meer informatie over maatschappelijk werk kunt u terecht bij de assistente of uw huisarts.