De Praktijkondersteuners zijn: Anja van der Post, Joke Verbeij en Heleen Wilde.
POH Ouderenzorg
Dit gezondheidscentrum heeft een POH (praktijkondersteuner) Ouderenzorg binnen het team.

Ouderen vormen voor de SAG een belangrijke doelgroep, omdat met het stijgen der jaren doorgaans ook de klachten toenemen. Daarom proberen we de ouderenzorg steeds meer in samenhang te bekijken. De POH Ouderenzorg vormt een belangrijke schakel in de zorg aan ouderen. Deze POH is speciaal aangesteld om kwetsbare ouderen te helpen, door te kijken waar zij behoefte aan hebben en die hulp dan in gang te zetten. Als er sprake is van dementie werkt de POH Ouderenzorg nauw samen met de casemanager Dementie. Samen staan zij garant voor laagdrempelige maar complete zorg, waarbij ouderen kunnen rekenen op continuïteit, kwaliteit en een goede coördinatie van de noodzakelijke zorg. Dingen die juist voor deze doelgroep heel belangrijk zijn.

Wat doen zij?
De praktijkondersteuners zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die samen met de huisarts zorg verlenen aan patiënten met een aantal veel voorkomende en vaak chronische aandoeningen.
Deze ziektes zijn: diabetes mellitus, COPD en astma, hart- en vaatziekten en hypertensie. Ze controleren of u goed bent ingesteld op de voorgeschreven medicatie. Ze begeleiden u in het juiste gebruik van medicijnen en signaleren wanneer medicatiewijziging noodzakelijk is. U krijgt voorlichting over uw ziekte en instructies hoe u zelf controles kunt uitvoeren. Ook kan extra onderzoek worden verricht, zoals een longfunctieonderzoek. U kunt door de huisarts naar het spreekuur van de praktijkondersteuner verwezen worden. De praktijkondersteuners leggen, indien nodig, ook huisbezoeken af.

Eigen spreekuur praktijkondersteuners

De praktijkondersteuners hebben hun eigen spreekuur.

Joke Verbeij houdt spreekuren voor mensen met hoge bloeddruk en /of hart- en vaatziekten.
Anja van der Post houdt spreekuren voor mensen met diabetes mellitus en voor mensen met astma en/of COPD.
Heleen Wilde houdt spreekuren voor mensen met diabetes mellitus.