De doktersassistenten van Gezondheidscentrum Slotermeer zijn:
Ikbal Akdeniz, Anja Kerstens, Chaimaa Badissi, Fatima el Berkani en Esma Caliscan.

Wat kunnen ze voor u doen?
Informatie geven aan iedereen die het centrum binnenkomt met vragen over het centrum en de hulpverleners. Zij beschikken daarnaast ook over een aantal folders over verschillende gezondheidsproblemen.

Afspraken maken
Voor het spreekuur van de huisarts of voor een visite kunt u contact met hen opnemen. Zonder afspraak kunt u niet bij de huisarts terecht. U kunt voor afspraken bellen tussen 8.00 en 17.00 uur. Als u denkt dat het dringend is, kunt u dit met de doktersassistent bespreken. Dan wordt er in overleg met u naar een oplossing gezocht. De assistenten zijn dusdanig opgeleid dat zij op grond van de inhoud van uw klachten een professionele inschatting kunnen maken van de ernst van de klacht en de mate van spoed ervan.

Uitslagen van onderzoeken
De doktersassistent kan zien of een uitslag van een onderzoek binnen is. In sommige gevallen kan zij u de uitslag meedelen, anders kunt u de huisarts bellen tijdens zijn of haar telefonisch spreekuur (zie voor informatie over het telefonisch spreekuur de informatie over de huisartsen).

Urinecontrole
Voor urinecontrole in verband met blaasontsteking kunt u uw ochtendurine tussen 8.00 en 10.00 uur brengen. Voor de uitslag kunt u tussen 11.00 uur en 12.15 uur bellen voor de uitslag.