Desiree Petit is diëtist van de praktijk: Dieetadvies Amsterdam en houdt spreekuur in Gezondheidscentrum Slotermeer.
U kunt een afspraak maken door te bellen naar: 06 – 467 017 99 of een e-mail te sturen naar: info@dieetadviesamsterdam.nl

De spreekuren zijn dinsdag, woensdag en vrijdag op afspraak.

Advies
Desiree geeft u praktisch advies en persoonlijke begeleiding op maat.
Bij veel gezondheidsklachten, zoals diabetes mellitus, onder- en overgewicht, te hoog cholesterol, hoge bloeddruk en maag- en darmproblemen, is een dieetadvies onderdeel van de behandeling. Met de juiste voeding heeft u minder last van uw klachten of kunt u klachten voorkomen. Ook voor voedingsadviezen tijdens uw zwangerschap of voor voedingsbegeleiding bij kinderen kunt een een afspraak maken.

Desiree voert persoonlijke begeleidingsgesprekken, maar u kunt ook contact via de telefoon en e-mail contact onderhouden. Is er sprake van ziektegerelateerde ondervoeding dan komt Desiree, indien nodig, bij u thuis.

Hoe werkt Desiree?
Het eerste consult duurt ongeveer een 45-60 minuten. Er wordt o.a. besproken welke vragen u heeft, wat u van de begeleiding verwacht, wat uw klachten en eet- en leefgewoonten zijn. Daarnaast is het ook heel belangrijk om te weten welke andere factoren van invloed kunnen. Samen stellen wordt een behandelplan opgesteld. Het bewust worden van je eet- en leefgewoonten, motivatie vergroten en tot verandering komen staat centraal in de vervolgconsulten die meestal 15-30 min duren.
Vervolgconsulten kunnen ook in de vorm van een telefonisch of een mailconsult plaatsvinden indien u dat prettig/handig vindt. Tijdens de begeleiding is er voldoende ruimte voor allerlei praktische vragen en adviezen. Gedurende de begeleiding zal de Desiree uw behandelend arts informeren/overleggen over de voortgang.

Afspraak maken
U kunt contact opnemen via: Tel.nr: 06 – 467 01 799
E-mail: info@dieetadviesamsterdam.nl
Website: www.dieetadviesamsterdam.nl
Indien u niet in staat bent om naar het spreekuur te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Desiree komt dan bij u thuis.

Kosten
Vanaf 1 januari 2013 vergoedt de basisverzekering maximaal drie behandeluren. De kosten van dieetadvisering vallen onder het verplichte eigen risico van € 350 per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Enkele zorgverzekeraars vergoeden na deze 3 uur, nog extra dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering.

Bij chronische aandoeningen, zoals: diabetes, longaandoeningen en cardiovasculaire aandoeningen, valt dieetadvisering meestal onder de ketenzorg en wordt apart vergoed. Vraag uw huisarts hoe het binnen de praktijk is georganiseerd.

Tarieven
Vanaf 2013 zit de vergoeding voor begeleiding door een diëtist weer in het basispakket. U heeft recht op 3 uur vergoeding per kalenderjaar. Veel zorgverzekeraars vergoeden de diëtist daarnaast nog vanuit hun aanvullende pakketten. Let op: de vergoeding uit het basispakket kan ten laste komen van je eigen risico. Behalve bij kinderen onder de 18 jaar en als er sprake is van Ketenzorg
Vanuit de ketenzorg (dit geldt voor chronische aandoeningen, zoals; Diabetes, Cardio Vasculair Risico Management en COPD) is er een speciale dieetvergoeding geregeld. Kosten met betrekking tot de ketenzorg gaan via deze regeling niet van het eigen risico af. Via deze regeling worden er 3 behandeluren per kalenderjaar vergoed. Informeer altijd naar de voorwaarden.

Wilt u zelf betalen omdat u bijvoorbeeld uw eigen risico niet aan wilt spreken of omdat u meer begeleiding nodig heeft dan de vergoeding?

Intake (45 eerste consult + 30 min. administratie): € 75,-
Vervolgconsult (15-30-45 min): € 15-30-45.-
Huisbezoek intake (60 min. + 30 min. administratie): € 90,-
Toeslag huisbezoek (reistijd/kosten): € 20,-
Telefonisch- of mailconsult: € 15-30,-

Naast administratietijd hoort ook een voedings- en dieetadvies opstellen, rapportages maken en bestellen drink- of sondevoeding bij de behandeltijd.
De tarieven zijn vastgesteld door de zorgverzekeraars en kunnen iets van elkaar verschillen.
Betaling gaat per factuur.

Verwijsbrief
Sinds augustus 2011 is de diëtist ook vrij toegankelijk. Dit houdt in dat u ook zonder verwijsbrief bij ons terecht kunt. Check voor de zekerheid nog wel uw verzekeringspolis, want er zijn een paar maatschappijen die nog wel om een verwijsbrief vragen als criterium om het consult vergoed te krijgen!