Wanneer u een medicijn langdurig moet gebruiken en het al een keer door één van onze artsen is voorgeschreven, kunt u een herhaalrecept aanvragen. Recepten die vóór 10.30 uur worden aangevraagd, kunt u de volgende dag na 16.00 uur bij uw apotheek ophalen. U kunt op de volgende manieren herhaalrecepten bij ons aanvragen:


Via het patiëntenportaal:

Op ons online patiëntenportaal kunt u 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. U dient zich hier eenmalig voor te registreren.


Telefonisch

U kunt een herhaalrecept aanvragen door de receptenlijn te bellen, telefoonnummer: 020 – 613 32 12, keuzenummer 2.
Dit is een telefoon met een antwoordapparaat en is dag en nacht bereikbaar.
U kunt uw naam, geboortedatum en telefoonnummer inspreken en welk recept u nodig heeft.


Op het gezondheidscentrum

U kunt ook de lege doosjes van de medicijnen met uw naam erop bij de balie afgeven of in het mandje op de balie deponeren.