Wanneer u een medicijn langdurig moet gebruiken en het al een keer door één van onze artsen is voorgeschreven, kunt u een herhaalrecept aanvragen.

Recepten die vóór 10.30 uur worden aangevraagd, kunt u de volgende dag na 16.00 uur bij uw apotheek ophalen. U kunt op de volgende manieren herhaalrecepten bij ons aanvragen:


Via uw patiëntenomgeving
In uw online patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Hiervoor heeft u een account nodig. We bieden een App en een webversie.


Telefonisch
U kunt een herhaalrecept aanvragen door de receptenlijn te bellen, telefoonnummer: 020 – 613 32 12, keuzenummer 2.
Dit is een telefoon met een antwoordapparaat en is dag en nacht bereikbaar.
U kunt uw naam, geboortedatum en telefoonnummer inspreken en welk recept u nodig heeft.


Op het gezondheidscentrum
U kunt ook de lege doosjes van de medicijnen met uw naam erop bij de balie afgeven of in het mandje op de balie deponeren.